ข้อควรระวังและข้อควรกระทำ

23 พ.ค.

การปั่นจักรยานในเมืองใหญ่ เรียบเรียงโดย ภูมิ ศิระประภาศิริ

ข้อควรระวังและข้อควรกระทำ

ทั่วไป พื้นผิวถนน ฝาท่อ/ฝาตะแกรง
– สาธิตถึงอันตราย (ล้อเล็ก vs ล้อ MTB) / การมองไปข้างหน้าขณะปั่นเพื่อสังเกตสภาพพื้นถนน / การหลบหลีก
ร่องถนนที่มีแนวขนานไปกับเส้นทางที่ปั่นจักรยาน
พื้นผิวที่เป็นหลุมเป็นบ่อ คอสะพานที่ไม่เรียบ

วงเวียน
– ปั่นชิดซ้าย ไปทางเดียวกับรถยนต์ อย่าปั่นย้อนศร
เมื่อมีรถตัดหน้าเพื่อจะออกจากวงเวียน ให้ชะลอ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงไปได้

รถประจำทางจอดรับส่งผู้โดยสาร
– ดูว่ารถจะจอดนานหรือไม่ ถ้าคาดว่าไม่นาน (เช่น ผู้โดยสารขึ้นลงไม่กี่คน) ไม่ควรแซง ให้จอดหรือชะลอคอย
หากเห็นว่ารถจะจอดนาน ให้หันไปมองด้านหลังว่ามีรถตามมาหรือไม่ หากรถว่าง ให้สัญญาณมือและแซงขวาออกไป หากมีรถให้จอดคอย
หากรถประจำทางจอดรับส่งผู้โดยสารไม่ชิดป้าย (เช่น ในช่องทางที่ 2 จากซ้ายมือ) ให้เราอยู่ในช่องทางที่ 1 คอยคนขึ้น/ลงรถให้หมดแล้วจึงปั่นต่อไป ไม่ควรแซงออกในช่องทางที่ 3 ในขณะที่รถประจำทางคันนั้นยังจอดอยู่

คนเปิดประตูรถที่จอดอยู่
– หากเห็นรถยนต์จอดอยู่ริมขอบทาง ให้ระลึกไว้เสมอว่า อาจมีคนในรถเปิดประตูออกมาได้ทุกเมื่อ ให้ปั่นห่างจากรถยนต์อย่างน้อย 1 เมตร (1 ช่วงแขนผู้ใหญ่)

อย่าปั่นแข่งกับรถ หรือปั่นแข่งกันเอง
– เพราะจะทำให้เสียสมาธิในการระวังพื้นผิวถนนและรถยนต์คันอื่นๆ

ทัศนวิสัย
– อย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมอับของคนขับรถ (กราฟฟิคแสดงมุมอับ/สาธิต)

การใช้เบรคชะลอความเร็วเมื่อลงเนิน
– ให้กดเบรคหลังก่อนเบรคหน้า และกดเบรคหลังให้แรงกว่าเบรคหน้า เพื่อป้องกันการเสียหลักล้มจากการที่ล้อหน้าล็อก ผู้ใช้จักรยานต้องฝึกฝนให้เคยชินว่ามือเบรคซ้ายและขวา ตรงกับเบรคที่ล้อใด ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจักรยานจริง เพราะจักรยานแต่ละคันอาจติดตั้งมือเบรคไว้ไม่เหมือนกัน

การปั่นสวนทางจราจร
– การปั่นสวนทางจราจร หากไม่มีทางเท้า ไม่ควรปั่นสวนทางบนพื้นผิวการจราจร เพราะจะเป็นอันตรายอย่างมาก

การใช้หมวกกันน้อค
– ควรใส่หมวกกันกระแทกที่เหมาะสมกับขนาดศีรษะทุกครั้งที่ปั่นบนถนน

การใช้ไฟและแถบสะท้อนแสง
– ในเวลากลางคืนหรือทัศนวิสัยจำกัด ให้ติดไฟหน้าและไฟหลังที่มีความสว่างเห็นได้ชัด โดยไฟหน้าต้องเป็นสีขาว ไฟหลังเป็นสีแดง ไม่ควรสลับสีไฟ เพราะอาจทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์สับสนได้ ทั้งนี้ ไฟสีแดง เป็นสีที่มองเห็นได้ชัดแต่ไกล
แถบสะท้อนแสงที่ติดมากับจักรยาน ไม่ควรถอดออก หรือถ้าสูญหายและยังไม่มีไฟ ให้หาแถบสะท้อนแสง (ทับทิม) มาติดตั้ง

การปั่นในซอย ทัศนวิสัยในซอย
– โดยเฉพาะทางร่วมทางแยก ถูกจำกัดด้วยกำแพงบ้านคน มุมอาคาร รถจอดบัง
สาธิตการเข้าทางร่วมทางแยก – การให้สัญญาณมือ และต้องแน่ใจว่าคนขับรถยนต์เห็นเรา หรือรถว่างแล้วจริงๆ จึงจะผ่านไปได้
– ลดความเร็วเมื่อเห็นซอย แม้ว่าเราจะอยู่ในเส้นทางหลัก เพราะรถยนต์อาจไม่เห็นเราก็ได้
– พึงระลึกไว้เสมอว่า ด้านที่เรามองไม่เห็น อาจจะมีรถสวนมาได้

– ทางสามแยก กรณีจักรยานอยู่ทางหลัก และจะตรงไป ไม่เลี้ยวเปลี่ยนเส้นทาง ให้ชะลอความเร็ว และระวังรถคันอื่นที่อาจจะเลี้ยวออกจากซอย หรือเลี้ยวตัดหน้าเราเข้าซอยได้
กรณีจักรยานอยู่ทางหลัก และจะเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางแยก ให้สัญญาณมือ ระวังรถที่สวนมา และรถที่อาจจะเลี้ยวขวาจากเส้นทางแยกเข้าทางหลัก เมื่อว่างแล้วจึงไปได้
กรณีจักรยานอยู่ทางหลัก และจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางแยก ให้สัญญาณมือ ระวังรถในทิศทางสวนมาที่อาจจะเลี้ยวขวาจากเส้นทางหลักเข้าทางแยก เมื่อว่างแล้วจึงไปได้
กรณีจักรยานอยู่ทางแยก และจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลัก ให้สัญญาณมือ ให้ระวังรถจากทางขวา เมื่อว่างแล้วเลี้ยวได้
กรณีจักรยานอยู่ทางแยก และจะเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลัก ให้สัญญาณมือ ระวังรถจากทั้งทางขวาและทางซ้าย โดยให้มองทิศทาง ขวา/ซ้าย/ขวา เมื่อว่างแล้วเลี้ยวได้

– ทางสี่แยก กรณีตรงไป ให้สัญญาณมือ ดูรถทั้งสามทิศทาง แล้วจึงตรงไป
กรณีเลี้ยวซ้าย ให้สัญญาณมือ ดูรถจากข้างหน้าและทางขวา แล้วจึงเลี้ยวซ้าย
กรณีเลี้ยวขวา ให้สัญญาณมือ ดูรถจากข้างหน้า ทางขวา และ ทางซ้าย แล้วจึงเลี้ยวขวา

– ข้อควรระวังในการเลี้ยว เมื่อเข้าทางร่วมทางแยก ให้ประพฤติตนเสมือนเป็นรถยนต์ 1 คัน ไม่ควรเลี้ยวขนานไปกับรถยนต์ เพราะจะเข้าไปอยู่ในจุดที่ผู้ขับขี่รถยนต์มองไม่เห็น อาจจะถูกเบียดได้

การปั่นแทรกรถยนต์ในซอย
– หากซอยเล็กและไม่มีไหล่ทาง ไม่ควรปั่นซอกแซก นอกจากรถติดไม่เคลื่อนที่เลย หรือแน่ใจว่ารถข้างหน้าจะจอดนาน (เช่น รับส่งผู้โดยสาร) ให้หันไปดูว่าไม่มีรถ (เช่นมอเตอร์ไซค์) วิ่งตาม และไม่มีรถสวนมาข้างหน้า จึงให้สัญญาณมือและแซงขวาไปได้

การปั่นบนถนนใหญ่ ตำแหน่งบนถนน
– ให้ปั่นตามล้อรถข้างซ้าย ในเลนซ้ายสุด
– เคารพสัญญาณไฟจราจร และกฎจราจร เสมือนเป็นรถยนต์คันหนึ่ง

การข้ามถนนที่ทางม้าลาย
– ให้ลงจูงเสมือนเป็นคนเดินถนน

การเข้าทางร่วมทางแยก
– ให้รอสัญญาณจราจร อยู่ในด้านซ้ายสุดของช่องทางเดินรถที่เราต้องการจะไป
– กรณีต้องการเลี้ยวขวาแต่ไม่สามารถไปอยู่ช่องทางเลี้ยวขวาได้ ให้ตรงไปจนถึงฝั่งตรงข้าม (ด้วยการปั่นไปพร้อมกับรถ หรือการจูงข้ามทางม้าลาย) แล้วจึงหันรถเลี้ยวขวา คอยไปพร้อมกับสัญญาณไฟตรงไปจากทิศทางนั้นๆ
– ทางแยกตัว Y กรณีเข้าทางซ้าย ไม่มีปัญหา
กรณีจะไปทางขวา ให้เกาะเส้นประแบ่งช่องทางตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ควรตัดเข้าทางขวาจากช่องทางซ้ายสุดในทันที

กรณีรถออกจากซอย
– เมื่อเห็นซอยอยู่ด้านหน้า ให้ชะลอและระวังรถออกจากซอย

กรณีมีรถมอเตอร์ไซค์สวนมา
– ให้จอดจักรยานชิดขอบทาง ให้มอเตอร์ไซค์ที่สวนมาออกทางขวาไป เพื่อความปลอดภัยของผู้ปั่นจักรยาน

กรณีรถเลี้ยวเข้าอาคาร/เข้าซอย
– เนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน มักไม่ให้สัญญาณไฟเมื่อต้องการเปลี่ยนช่องทางหรือเลี้ยวเข้าซอย ผู้ปั่นจักรยานต้องระวังและเตรียมชะลอในกรณีที่รถข้างหน้าจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทาง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: