เมืองไทยคุณสร้างได้

4 ส.ค.

อ่านเจอว่าเข้าให้ส่ง ไอเดียเข้าไปที่ http://www.pm.go.th/ideasforthailand

ผู้จัดทำโครงการ Ideas…ประเทศไทย (Ideas for Thailand) “เมืองไทย คุณสร้างได้” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นตรงกันว่า…

วันนี้เราต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีแนวคิดในการนำนวัตกรรมดีๆได้ใช้พื้นที่ของเว็บไซต์ http://www.pm.go.th/ideasforthailand มาเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ภาคประชาชนร่วมกันคัดเลือกแนวคิดที่ดีและชื่นชอบด้วยตัวเอง จากนั้นเมื่อประชาชนได้คัดกรองไอเดียที่โดดเด่น 5 ไอเดีย ผู้ที่เสนอไอเดียจะได้รับทุนจากรัฐบาลในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติการจริงโดยใช้กลไกทั้งจากทางภาครัฐและเครือข่ายขององค์กรที่เป็นเอกชนเป็นเครื่องมือสนับสนุน”

กติกามีตามนี้
1.สมัครผ่าน http://www.pm.go.th/ideasforthailand/user/register ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

กติกาข้อกำหนดเบื้องต้น
1.โครงการที่เสนอจะต้องสามารถทำได้จริง ดำเนินการได้เสร็จสิ้น และสามารถวัดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้เบื้องต้น ภายใน 3 เดือน
2.ไอเดียที่เสนอจะต้องเป็นแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม กล่าวคือ…เป็นการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์และความยั่งยืน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบไปด้วย

a.ชื่อไอเดีย สรุปแนวคิดของโครงการ
b.วัตถุประสงค์ หลักการ เหตุผล เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบต่อสังคมของโครงการ
c.แผนการดำเนินงานโดยละเอียด
d.วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

3.โครงการที่เสนอจะต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาดำเนินงานโครงการ
4.โครงการที่เสนอจะต้องไม่ใช่การแก้ไขหรือนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายใด ๆ ในช่วงเวลาดำเนินงานโครงการ
5.โครงการที่นำเสนอจะต้องไม่สร้างหรือนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งในสังคม

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน
1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม
2.สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
3.เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประชาชนหมู่มาก
4.สามารถดำเนินการได้ภายใน 3 เดือน

ก็เลยคิดว่าน่าจะเสนอ

ทางจักรยาน

หมวดหมู่ไอเดีย:
สิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ

ที่มา/ปัญหา:
ทุกวันนี้ใครที่ไม่ได้นั่งรถแอร์ หรือเดินอยู่ ริมถนน คงได้กลิ่นไม่พึงประสงค์ตลอดทาง ทั้งควันดำ ควันขาว ไม่มีควัน แต่มีกลิ่นเหม็นมาก อีกทั้งยังมีเสียงดังจากเครื่องยนต์ ทำให้สูดอากาศที่มีควันพิษตลอดเวลา หายใจก็ได้ไม่เต็มปอด

วิธีแก้ไขดำเนินการ:
ถ้าเรามีทางเลือกให้ประชาชนไม่ต้องใช้รถที่มีเครื่องยนต์ และปลอดภัย ประหยัด ก็น่าจะเป็นทางออกทีดี

เริ่มจากทำงานทางจักรยาน แค่ ขีดเส้นสีสัน แยกให้เห็น ทำเป็นรูปจักรยานที่พื้น และ ห้ามรถยนต์มาจอดทับ เริ่มจากชุมชนก่อน อย่างน้อยเด็กๆ ก็มีระยะทางปั่นสนุกๆ ได้มากขึ้น ถ้าเป็นแผนใหญ่ ก็ให้มีไปถนนทุกสาย ถ้ามีทั้งหมดนี้ก็ ลดรถยนต์ลงได้เยอะมาก
ไม่ยากในการเชิญชวนให้คนหันมาปั่นจักรยานกัน เพราะเดี๋ยวนี้แทบทุกเขต มีการรวมตัวของนักปั่นเพื่อความสนุก และสุขภาพ เขาจะทำเป็นตัวอย่าง และใช้วิธีการชวนต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งได้ผลดีที่สุด
เริ่ม จากชุมชน และ หรือ หมู่บ้านก่อน เช่นซื้อของหน้าปากซอย ก็ให้ปั่นจักรยานไปแทน

ผลที่น่าจะเกิดขึ้น:
1. นั้นประหยัดค่ารถ ถึงแม้กระทั้งค่ารถเมล์ก็ไม่ต้องจ่าย
2. สุขภาพ เพราะได้ออกกำลังกายทุกวัน
3. ได้ช่วยลดมลพิษ ทั้งทางเสียง และอากาศ
4. ตรงกับ นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องมีรถคันใหญ่

ช่วยมาเพิ่มเติมกันต่อ หากใครมีไอเดียดีๆ อย่าเก็บไว้คนเดียว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: